top of page

UNIVERCITY

Univercity to projekt mentoringowy, łączący polskich studentów z młodymi polskimi profesjonalistami pracującymi w londyńskim City.

 

Naszym celem jest pomoc studentom w procesie aplikacji o staże i pracę w wiodących bankach inwestycyjnych, funduszach private equity i kancelariach prawnych, a poprzez to stałe wzmacnianie społeczności polskich profesjonalistów zagranicą.

bottom of page